Skladový a obchodní systém GeStore - prohlídka programu

Menu číselníky


Vedle jednotlivých okruhů činností je k dispozici rozsáhlý aparát konfigurace programu a nastavení jednotlivých číselníků a stálých konstant programu.

2/14