Skladový a obchodní systém GeStore - prohlídka programu

Okno Seznam ceníku
 
 

 

Jednou z nejdůležitějších částí databáze je evidence položek ceníku. Základním prvkem pro zadávání a vyhledávání položek v ceníku je okno nazývané Seznam ceníku. V pravé části okna jsou v mřížce zobrazeny základní údaje o položkách ceníku, zaklepáním na vybranou položku, nebo stiskem Detail či Aktualizace získáte podrobné informace o příslušné položce. V pravé části okna je k dispozici rychlá informace o celkovém počtu položek v ceníku (program v některých instalacích pracuje s desítkami tisíc skladových položek), informace o stavu položky na jednotlivých skladech, o množství rezervovaném pro odběratele a množství objednaném u dodavatelů. V případě potřeby je možno přímo zobrazit prostřednictvím ikon Rezervace a Objednávky přehled konkrétních dokladů, ze kterých rezervace, objednávka vyplývá. Na spodní hraně mřížky s položkami v ceníku vždy naleznete základní prodejní cenu bez DPH a včetně DPH té položky, která je v mřížce vybrána.
3/14