Skladový a obchodní systém GeStore - prohlídka programu

Hlavní menu
 

 
 

Skladový a obchodní systém GeStore se Vám pokusíme alespoň částečně představit zobrazením některých významných obrazovek programu s komentářem zobrazovaných dat.

Program po svém spuštění a zadání přihlašovacího jména a hesla zobrazí svůj hlavní ovládací panel a to buď ve formě celé obrazovky, nebo pouze na malém panelu. Zobrazení na malém panelu Vám ponechá k dispozici převážnou část Vaší plochy Windows. Jak je patrné z obrázku další práce s programem se děje prostřednictvím tradičního menu. Nejčastější činnosti jsou však z důvodu jejich snadného volání také umístěny do ikon sdružených do skupinek pod názvy jednotlivých tematických okruhů. Na horní hraně okna si za názvem zpracovávané databáze GeStoreTest můžete povšimnout další vlastnosti programu, kterou je souběžná práce do dvou měsíců. V pravém dolním rohu okna je pak zobrazeno jméno přihlášené osoby, dle tohoto přihlášení budou programem kontrolovány přístup k jednotlivým činnostem programu a dokladovým řadám. Jméno přihlášené osoby bude rovněž doplňováno do všech výstupních dokladů a zaznamenáváno do protokolu prováděných činností.

1/14