Co je klient/server a proč přecházet na systémy na platformě Windows

Technologie klient/server v propojení s platformou Windows se v současnosti uplatňuje takřka bez výjimky při řešení všech serióznějších aplikací. Po počátečním stadiu se dnes stala dostupnou i pro malé a střední podniky. Co tato technologie uložení a zpracování informací znamená a co přináší?

Stabilita dat – v klient/server řešeních je do dvou různých procesů rozdělena správa dat a výkon uživateli sloužících funkcí programu. To umožňuje mnohonásobně zvýšit bezpečnost dat a provozu agendy a prakticky eliminuje havárie dat a poškození jejich vnitřních logických vazeb. V řešení GeStore je správa dat svěřena programu Microsoft SQL Server. Mimořádně posílena je v těchto systémech i ochrana dat před neoprávněnými přístupy, což je v době rozvoje celosvětových počítačových sítí nezbytné.

Síťový provoz aplikací bez potíží a konfliktů – vzhledem ke skutečnosti, že samotné zápisy do dat provádí program Microsoft SQL Server jsou obvyklé potíže souborově orientovaných Windows řešení zcela eliminovány.

Datová kompatibilita – informační systémy a agendy vybudované na bázi klient/server jsou navzájem datově prostupné, protože organizace dat je v nich vždy podřízena společné normě. Lze tedy zajistit datové vazby mezi produkty různých výrobců, lze i vyvíjet aplikace nad datovou základnou agendy, pocházející od jiného dodavatele. Informační systém firmy lze tedy bez překážek komponovat i ze softwarových balíků určených pro jednotlivé oblasti a dodaných různými producenty.

Grafické prostředí – řešení klient/server jsou provozována na platformě Windows a mohou tedy využívat všech vymožeností tohoto grafického prostředí i principu současného zpracování více procesů.

Úplná kompatibilita s Microsoft Office – aplikace plně spolupracují s programy třídy Word, Excel, Outlook atd. Lze přímo využít aparátu těchto programů při přípravě uživatelských vstupů i výstupů (zadávacích tabulek, prezentací, grafů) a dalších dokumentů bez nutnosti opouštět základní aplikaci.

Internet – je možné přímé připojení celé aplikace na všechny služby internetu.

Minimalizace datové výměny – výměna informací mezi uživatelem (klient) a programem pro správu datové základny aplikace (server) je natolik zredukována a optimalizována, že je řádově rychlejší než u dosavadních řešení. Reálnými se tak stávají například vstupy vzdálených referentů na cestách, kteří vybaveni notebookem pracují prostřednictvím modemu v reálném čase přímo s daty své domovské aplikace v centrále firmy.


copyright © 15.8.2002 GeStore
Design by Martin Pouzar