Skladový a obchodní systém GeStore - propojení více pracovišť

Stručná charakteristika :
Systém umožňuje propojení více vzdálených pracovišť prostřednictvím modemů a telefonních linek nebo zřízením trvalého spojení dvou počítačových sítí zpravidla prostřednictví internetu.

Pro práci více pracovišť je nutná definice vztahů, oprávnění a vazeb v individuálně zpracovaném projektu.

Cílový stav řešení je však vždy takový, že obě pracoviště pracují samostatně a na základě stálého nebo pravidelného předávání dat je jejich datová základna neustále automaticky doplňována o změny prováděné druhou vzdálenou stranou. Díky použité technologii replikací dat vzdálených SQL Serverů je datová výměna minimální a systém může zcela spolehlivě a v rámci rozumných nákladů pracovat i při vytáčeném telefonním meziměstském spojení. Provozně spolehlivější a rychlejší je tento systém pochopitelně v případě trvalého propojení obou pracovišť do sítě VPN ( Virtual Private Network ). Pro případ spojení datových základen prostřednictvím replikací je však nutno uvažovat s plnou licencí Windows 2000 Server nejméně na jednom pracovišti.

Systém replikací může být použit rovněž pro práci samostatných obchodních zástupců pracujících odděleně s přenosnými počítači. Při připojení přenosného počítače do sítě firmy ( telefonicky modem nebo při zapojení počítače do sítě v sídle firmy) dochází ke vzájemné výměně dat mezi přenosným počítačem a serverem sítě.