Skladový a obchodní systém GeStore - Ceník


Uvedená řešení jsou zpracována pro systém Windows a je pro ně charakteristické grafické zpracování a ovládání dle zvyklostí Windows. Díky zvolenému zpracování dat systémem klient/server a jejich uložení v databázi Microsoft SQL Server dosahují aplikace i při velkých objemech dat uspokojivé rychlosti zpracování a vysoké stability a bezpečnosti dat. Data jsou kdykoli uživatelsky snadno plně přenositelná do systému Microsoft Office (Word, Excel) i do dalších datových formátů ( Html, TXT, DBF ).

Vzhledem k vyšším nárokům uvedeného software na výpočetní techniku doporučujeme konzultaci k optimální konfiguraci hardware dle očekávaných objemů dat a systému zpracování. Tisky jsou vzhledem ke svému grafickému formátu určeny spíše pro inkoustové a laserové tiskárny.
Uvedené programy lze vedle možnosti poskytnutí užívacích práv na neomezenou dobu provozovat také na základě smlouvy o pronájmu užívacích práv programu. V takovém případě činí cena za jeden měsíc užívání software 7 % ceny programu a zahrnuje v sobě rovněž technickou podporu a aktualizace software na vyšší verze. V případě Vašeho zájmu o uvedený software Vám rádi zašleme podrobnější dokumentaci nebo systém předvedeme na našem či Vašem pracovišti.

Níže uvedená cenová rozpětí jsou odvozena od počtu stanic v síti konfigurovaných pro práci se software GeStore.

GeStore S SQL – skladová evidence 10 000,- až 35 000,-
Program je určen pro vedení rozsáhlých skladových evidencí v sítích Windows. Umožňuje vedení skladové evidence v účetní metodě FIFO formou příjmů a výdejů. Součástí programů není vytváření prodejních dokladů, program je tak určen pro evidence skladů zásob materiálu nebo k souběžné evidenci skladu při použití jiného způsobu zajištění prodejů. Zpracování probíhá v režimu měsíční uzávěrky, vždy je možno nezávisle na sobě zpracovávat dvě měsíční období. Zabudovaný systém přístupových práv umožňuje přesnou definici oprávnění jednotlivých uživatelů programu. Součástí programu je rozsáhlý systém rozborů dodávek dodavatelů, výdejů na střediska a zakázky. V programu je zajištěno předávání účetních obratů skladu do účetních programů obsahujících import dat.

GeStore F SQL – prodej a fakturace 5 000,- až 25 000,-
Program je určen pro zpracování prodejů za hotové a fakturace bez vedení skladové evidence v sítích Windows. Umožňuje práci s katalogem odběratelů, ceníkovými položkami a řadou rozborů. V programu je zajištěno předávání dávek vystavených faktur do účetních programů obsahujících import dat.

GeStore SF SQL – obchodní a skladová evidence 15 000,- až 60 000,-
Program je určen pro vedení rozsáhlých obchodních a skladových evidencí v sítích Windows. Umožňuje vedení skladové evidence více skladů v účetní metodě FIFO formou příjmů a výdejů, zpracování dodávek vystavováním dodacích listů, prodejů za hotové a faktur. Lze sledovat evidence vlastních skladů, skladů konsignačních i skladů obchodních cestujících. Katalog odběratelů zahrnuje rozsáhlou škálu sledovaných údajů o firmě samotné i jednotlivých osobách odběratele. Zpracování probíhá v režimu měsíční uzávěrky, vždy je možno nezávisle na sobě zadávat dvě měsíční období. Zabudovaný systém přístupových práv umožňuje přesnou definici oprávnění jednotlivých uživatelů programu.Součástí programu je rozsáhlý systém rozborů a statistik dodávek dodavatelů a odběratelům, tržeb a výdejů dle středisek a zakázek, rozborů dle skladových položek. V programu je zajištěno předávání faktur a obratů skladu do účetních programů obsahujících import dat.

K základnímu jádru programu je možno doplnit tyto moduly:
- Obchodní případy a rezervace 5 000,- až 15 000,-
Modul zajišťuje evidenci a potvrzování objednávek odběratelů, provádí rezervace na stavech skladů, umožňuje plnění dodávek dle uložených obchodních případů a eviduje nesplněné zůstatky objednávek.K dispozici je řada rozborů přijatých objednávek.
- Vystavené objednávky 5 000,- až 15 000,-
Modul zajišťuje automatické návrhy objednávek dle stavu zásob, stanovených limitních stavů a stavu rezervací. Objednávat lze za pomoci katalogu dodavatelů a ceníku přímo bez automatického návrhu. Objednávky je možno realizovat ve více jazycích včetně tisků kódů a názvů dodavatelů. Na základě uložených objednávek je možno provádět příjmy na stav skladu a evidovat nesplněné zůstatky objednávek. K dispozici je řada rozborů vystavených objednávek.
- Evidence výrobních čísel výrobků a zboží 8 000,-
- Maloobchodní prodejna 5 000,- až 15 000,-
Modul zajišťuje rychlé vytváření maloobchodních prodejek s tiskem na pokladní tiskárnu. Prodej lze realizovat pro zákazníka bez uvedení jeho identifikace nebo výběrem z katalogu firem s využitím veškerých systémů slev a individuálních cen odběratele.
- Export sestav do systému Office 3 000,-
Modul export dat veškerých tiskových sestav do formátů systému Office - Word, Excel apod.
- Systém uživatelských sestav 1 500,-


Ceník servisních služeb a programátorských prací:

Instalace a konfigurace software, zaškolení po dobu zaváděcího období (3 měsíce) 500 Kč/hod.

Konfigurace síťových systémů a Microsoft SQL Serveru po ukončení zaváděcího období
Servis a vývoj software po ukončení zaváděcího období:

Telefonické poradenství k užívání programů po ukončení zaváděcího období

Cestovní výlohy včetně ztráty času na cestě 10 Kč/km

Smlouva technické podpory zajišťuje prodloužení záruční doby programu, právo nákupu vyšších verzí software za zvýhodněné ceny, dle typu smlouvy garantovaný servisní zásah při nefunkčnosti software do stanoveného termínu, poradenství a konzultace k programu zdarma. Částka za sjednání smlouvy technické podpory se pohybuje dle typu smlouvy ve výši 15-20% ceny software ročně.


copyright © 15.8.2002 GeStore
Design by Martin Pouzar