Skladový a obchodní systém GeStore - Ceník DOS

Název modulu Popis modulu Cena bez DPH
SKL1 jednoduchý sklad 1 1 900,-
PRO9 S samostatná skladová evidence 5 900,-
PRO9 F samostatná fakturace 1 900,-
PRO9 SF sklad a fakturace 8 900,-

Ceník servisních služeb a programátorských prací:

Instalace a konfigurace software, zaškolení po dobu zaváděcího období (3 měsíce) 450 Kč/hod.

Servis a úpravy software po ukončení zaváděcího období

  • při sjednání smlouvy technické podpory 450 Kč/hod
  • bez sjednání smlouvy technické podpory 900 Kč/hod

Telefonické poradenství k užívání programů po ukončení zaváděcího období

  • při sjednání smlouvy technické podpory zdarma
  • bez sjednání smlouvy technické podpory 200 Kč/1-15min

Cestovní výlohy včetně ztráty času na cestě 10 Kč/km

Smlouva technické podpory zajišťuje prodloužení záruční doby programu, právo nákupu vyšších verzí software za zvýhodněné ceny, dle typu smlouvy garantovaný servisní zásah při nefunkčnosti software do stanoveného termínu, poradenství a konzultace k programu zdarma. Částka za sjednání smlouvy technické podpory se pohybuje dle typu smlouvy ve výši 15-20% ceny software ročně