Skladový a obchodní systém GeStore - produkty pro DOS

SKL1 – jednoduchý sklad
Program umožňuje vedení jednoduché skladové evidence v pevné skladové a prodejní ceně formou příjmů a výdejů. Součástí programu není vytváření prodejních dokladů, program je tak určen pro evidence skladů zásob materiálu v pevné skladové ceně nebo k souběžné evidenci skladu při použití jiného způsobu zajištění prodejů. Program není k dispozici v síťové verzi pro současnou práci více uživatelů.

PRO9 S – samostatná skladová evidence
Program umožňuje vedení skladové evidence v účetní metodě FIFO formou příjmů a výdejů. Součástí programu není vytváření prodejních dokladů, program je tak určen pro evidence skladů zásob materiálu nebo k souběžné evidenci skladu při použití jiného způsobu zajištění prodejů. Součástí programu je rozsáhlý systém rozborů dodávek dodavatelů, výdejů na střediska a zakázky. V programu je zajištěno předávání účetních obratů skladu do účetních programů obsahujících import dat. Program je za příplatek 50% k dispozici v síťové verzi pro současnou práci více uživatelů.

PRO9 F – samostatná fakturace
Program umožňuje vystavování prodejních dokladů za služby, výrobky nebo zboží s využitím ceníků a katalogu odběratelů. Prodejními doklady mohou být dodací listy, prodejky za hotové bez adresy nebo s adresou, faktury, předfaktury, dobropisy a zálohové listy. Program nevede skladovou evidenci, umožňuje však rozsáhlé rozbory prodejů dle ceníkových položek a odběratelů. V programu je zajištěno předávání vystavených faktur do účetních programů obsahujících import dat. Program je za příplatek 50% k dispozici v síťové verzi pro současnou práci více uživatelů.

PRO9 SF – sklad a fakturace
Program umožňuje vedení skladových evidencí skladů zásob materiálu a zboží a vystavování prodejních dokladů za služby, výrobky nebo zboží s využitím ceníků a katalogu odběratelů. Prodejními doklady mohou být dodací listy, prodejky za hotové bez adresy nebo s adresou, faktury, předfaktury, dobropisy a zálohové listy. Program vede skladovou evidenci na základě příjmů, výdejů a prodejních dokladů, umožňuje rozsáhlé rozbory prodejů dle ceníkových položek, odběratelů a dodavatelů. V programu je zajištěno předávání vystavených faktur a obratů do účetních programů obsahujících import dat. Program je za příplatek 50% k dispozici v síťové verzi pro současnou práci více uživatelů.

Pro uvedená řešení této kategorie je charakteristické zpracování pro prostředí systému MS-DOS, je však možné provozovat jej pod systémy Windows 9x nebo WindowsMe. Programy nejsou náročné na vybavení výpočetní technikou, k jejich provozu zpravidla postačí i tato minimální konfigurace : PC 486, 8MB RAM, pevný disku 50MB operační systém MS-DOS nebo Windows. Tisky jsou určeny pro jehličkové, inkoustové i laserové tiskárny. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme demonstrační verzi programu.